Partners

Het festival werkt met een stabiele, professionele basis van sterke regionale partners via het begeleiden van startende makers aan maatschappelijke vraagstukken. We brengen theater de stad in, naar de mensen toe. We verleiden doelgroepen door theater op in het oog springende, verrassende locaties buiten de theaterzalen te brengen.

Drie Maal Plankenkoorts

Drie Maal Plankenkoorts

Productiehuis voor jonge makers uit de regio, is de organisator van het festival, zorgt voor het artistieke beleid, voor de productie, de marketing en de financiering van het festival.

De Kring

De Kring

Theater De Kring is medeverantwoordelijk voor het artistieke beleid van het festival. De Kring levert 
expertise en diensten in de vorm van artistieke en marketing gerelateerde inbreng, het beschikbaar stellen van het theater en ondersteuning op technisch en productioneel vlak.

Roosendaal Citymarketing

Roosendaal Citymarketing

Roosendaal Citymarketing ondersteunt het festival bij de positionering, profilering en doelgroepbepaling. In 2021 is Festival Op de grens één van de Sterevenementen.

CVR

Cultuur Verbindt Roosendaal

Cultuur Verbindt Roosendaal ondersteunt het festival namens de gemeente Roosendaal door het beschikbaar stellen van subsidie en treedt op als verbinder.

Kunstloc Brabant
Impulsgelden Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

De realisatie van dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant en door advies van Kunstloc Brabant. kunstlocbrabant.nl/financiering.

Prins Bernhard Cultuurfonds